6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)