10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.