3 En Elimelech, de man van Naomi, stierf; maar zij werd overgelaten met haar twee zonen.