16 En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.