2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zeide: Zet u hier; en zij zetten zich.