1 Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?