6 Vermaan den jonge mannen insgelijks, dat zij matig zijn.