10 Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning;