5 Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven?