14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.