8 Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende: