1 En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol.