10 Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa?