7 En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.