9 vidua eligatur non minus sexaginta annorum quae fuerit unius viri uxor