2 tempus nascendi et tempus moriendi tempus plantandi et tempus evellendi quod plantatum est