6 sed fons ascendebat e terra inrigans universam superficiem terrae