17 ad ipsum ore meo clamavi et exaltavi sub lingua mea