7 nemo enim nostrum sibi vivit et nemo sibi moritur