25 ut non sit scisma in corpore sed id ipsum pro invicem sollicita sint membra