7 quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem qui regresso de agro dicet illi statim transi recumbe