14 si populus meus audisset me Israhel si in viis meis ambulasset