31 And of the sons of Harim; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,