18 (of) Bilgah, Shammua; (of) Shemaiah, Jehonathan;