89 Móxī jìn huì mù yào yǔ Yēhéhuá shuōhuà de shíhou , tīngjian fǎ jǔ de shī ēn zuò yǐshàng , èr Jīlùbǎi zhōngjiān yǒu yǔ tā shuōhuà de shēngyīn , jiù shì Yēhéhuá yǔ tā shuōhuà .