22 Dàwèi duì yǐ taì shuō , nǐ qián qù guō hé ba . yúshì Jiātè rén yǐ taì daì zhe gēnsuí tāde rén hé suǒyǒude fùrén háizi , jiù dōu guō qù le .