Sāmǔĕrjìxià 15:24

24 Sādū hé tái shén yuē jǔ de Lìwèi rén yĕ yītóng lái le , jiāng shén de yuē guì fàng xià . yà bǐ yà tā shàng lái , dĕng zhe zhòng mín cóng chéng lǐ chūlai guō qù .