20 Bù rán , yuàn huǒ cóng Yàbǐmǐlè fāchū , shāo miè Shìjiàn rén hé mǐ luó zhòngrén , yòu yuàn huǒ cóng Shìjiàn rén hé mǐ luó rén zhōng chūlai , shāo miè Yàbǐmǐlè .