13 Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij deze boze uit ulieden weg.