19 En men boodschapte Saul, zeggende: Zie, David is te Najoth, bij Rama.