30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.