4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.