2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.