7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,