3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.