Nehemia 11:36 SVV

36 Van de Levieten nu, woonden sommigen in de verdelingen van Juda, en van Benjamin.