35 The sons of 'Esav: Elifaz, Re'u'el, Ye'ush, Ya'lam and Korach.