33 'Azmavet the Bacharumi Elyachba the Sha'alvoni,