6 Elkanah, Yishiyahu, 'Azar'el, Yo'ezer, Yashov'am the Korchi,