Shēnméngjì 31:6

6 Nǐmen dàng gāngqiáng zhuàng dǎn , búyào haìpà , yĕ búyào wèijù tāmen , yīnwei Yēhéhuá nǐde shén hé nǐ tóng qù . tā bì bú piĕ xià nǐ , yĕ bú diūqì nǐ .