1 Crônicas 23:16

16 Sebuel foi o chefedos descendentes de Gérson.