1 Crônicas 9:10

10 Dos sacerdotes:Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim;