13 Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram.