Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Gênesis 5:27

27 Viveu ao todo 969 anos e morreu.