Jeremias 49:27

27 “Porei fogo nas muralhas de Damasco,que consumirá as fortalezas de Ben-Hadade”.