Jó 10:4

4 Acaso tens olhos de carne?Enxergas como os mortais?