Jó 12:21

21 Derrama desprezo sobre os nobres,e desarma os poderosos.