Jó 19:25

25 Eu sei que o meu Redentor vivee que no fim se levantará sobre a terra.a