Jó 30:23

23 Sei que me farás descer até a morte,ao lugar destinado a todos os viventes.