Lucas 9:2

2 e os enviou a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos.